Openingstijden

Wij zijn geopend op:
Dinsdagavond: van 19.30 tot 23.00 uur, tevens clubavond BVC
Wij zoeken met spoed nog een aantal nieuwe leden voor de dinsdagavond.
Op dinsdagavond kunt u ook "vrij" biljarten.
   

----------------------------------------------------------------

Donderdagavond:  18.45 tot 24.00 uur, clubavond  "'t Steegie"
-------------------------------------------
   Vrijdag en zaterdagmiddag: 
         13.30 - 18.00 uur
     'vrij' biljarten op 4 tafels
               (voor iedereen vrij toegankelijk)
-----------------------------------------------------------------
Telefoon biljartcentrum:
06-57 67 21 40   b.g.g. 06-44 87 87 66  

Copyright 2017 Stichting Bevordering Biljartsport Castricum