Geschiedenis van het biljartcentrum

 

 

Op 4  januari 2011 is de stichting opgericht onder de naam Stichting Belangenbehartiging Biljartsport Castricum. De reden voor de oprichting was dat de gebroeders Veldt, de eigenaren van het pand bekend hadden gemaakt te zullen stoppen met het biljartcentrum.

In eerste instantie zou worden geprobeerd onderdak te vinden in het nieuw te bouwen Geesterhage maar dit liep na een aantal gesprekken, om verschillende reden, op niets uit.

Na verloop van tijd ontstond toen het idee om, het te koop staande biljartcentrum, te gaan huren mits de gebroeders Veldt hier voor open zouden staan. Na goed overleg met alle betrokkenen zijn we toen op 1 juli 2011 het huidige centrum gaan huren.

Momenteel spelen er twee verenigingen en zijn er regelmatig speciale middagen waarop wordt gebiljart. Op vrijdag en zaterdagmiddag kan er “vrij”worden gespeeld. Ook op dinsdagavond is het, vanaf 19.30 uur, mogelijk "vrij" te biljarten.

Cees Suurmond,
Voorzitter.

Copyright 2017 Stichting Bevordering Biljartsport Castricum